Koflator inaczej asystor kaszlu

Koflator w sposób mechaniczny nieinwazyjny wspomaga kaszel czyniąc go silniejszym i bardziej skutecznym. Urządzenie najpierw wdmuchuje do płuc dużą ilość powietrza, podobnie jak to się dzieje przy głębokim wdechu (ciśnienie dodatnie INHALE). Następnie, analogicznie jak podczas kaszlu, następuje szybka zmiana kierunku ciśnienia na ujemne (EXHALE), co powoduje gwałtowne opróżnienie płuc i odpowiednie przemieszczanie się wydzieliny (śluzu). Pomaga to w udrożnieniu dróg oddechowych ułatwiając oddychanie i zmniejszając ryzyko powtarzających się infekcji. Urządzenie posiada dwa tryby pracy automatyczny i ręczny.

Urządzenie znajduje zastosowanie u osób z niewydolnym odruchem kaszlowym, takich jak:

Urządzenie można wypożyczyć

więcej informacji pod numerem telefonu komórkowego