Wysokoprzepływowa tlenoterapia przy klasterowych bólach głowy

Tlenoterapia jest sposobem leczenia, który polega na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego. Niewydolność oddechowa może wystąpić w każdej przewlekłej chorobie układu oddechowego, także z przyczyn pozapłucnych. Celem terapii jest nie tylko doraźnie usunięcie duszności i zmniejszenie deficytu tlenowego, ale przede wszystkim poprawa komfortu życia pacjenta.
Należy mieć zawsze na uwadze, że tlen medyczny jest traktowany jako lek, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, dotyczącymi w szczególności szybkości przepływu tlenu medycznego oraz czasu leczenia pacjenta. Jak każdy lek, tlen medyczny może powodować działania niepożądane, które jednak nie występują u każdego korzystającego.
Urządzeniem najczęściej stosowanym do leczenia tlenem w warunkach domowych jest koncentrator tlenu.
Korzystając z tlenoterapii pacjent odnosi wiele korzyści m.in.
• poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej
• spowolnienie postępu przewlekłych chorób płuc
• chory nie musi przebywać w szpitalu, a jedynie zgłaszać się na regularne badania kontrolne
• redukcja zaburzeń oddychania
• poprawa jakości snu

Klasterowy ból głowy
Tlen medyczny jest stosowany przy klasterowych bólach głowy w czasie ataku klasterowego bólu głowy jest preparatem umożliwiającym przerwanie ataku. Przy tym jest kilka bardzo ważnych zasad, które powinny być spełnione, aby tlen mógł swoją medyczną siłę pokazać i zadziałać. Zadzwoń aby się dowiedzieć więcej szczegółów.

Również bardzo ważna jest ilość tlenu mierzona w litrach na minutę ( l / min.). Przy tym schorzeniu dawka tlenu od jakiej należałoby zacząć jest na poziomie podawania od 10 l / min. Nasze doświadczenie przy udostępnianiu sprzętu dla pacjentów pokazały, że w niektórych przypadkach dopiero przy 12 l / min. następowała oczekiwana pozytywna reakcja na tlen i atak klasterowego bólu tylko przy takiej dozie tlenu został przerwany.

Idealnym momentem do podawania tlenu jest ten, w którym pacjent poczuje pierwsze oznaki ataku klasterowego bólu głowy. Im dłużej czeka się z tlenoterapią, tym mniejsze szanse na powstrzymanie lub przerwanie ataku klasterowego bólu.

Tlenoterapia przy ataku trwająca 15 minut jest najkrótszym czasem, który nie powinien być skrócony! Dłuższe korzystanie może być wskazane, jeżeli ból nie ustąpił całkowicie. Przy bardzo silnym ataku powinno się jeszcze przyjmować tlen do 5 minut już po zakończeniu bólu – zapobiega to powrotowi ataku.

Stosowanie tlenoterapii przy jakimkolwiek schorzeniu należy skonsultować z lekarzem.

Model Invacare Platinum 9 dostępny w naszej ofercie